Juridische Mededeling

1) IDENTIFICATIE.

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website WWW.LOSPOZOSDELANIEVE.COM (hierna DE WEB), die eigendom is van LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. (hierna EIGENAAR VAN DE WEB).

De EIGENAAR VAN DE WEB, in overeenstemming met wet34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

 • De bedrijfsnaam is: LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L.
 • De commerciële naam is: LOS POZOS DE LA NIEVE
 • De CIF is: B91096396
 • De maatschappelijke zetel is gevestigd te: CTRA. A-455 KM 17.5, CARRETERA CONSTANTINA , CAZALLA DE LA SIERRA , (SEVILLA) , C.P. 41450.
 • Geregistreerd in het handelsregister van: SEVILLA, VOLUME 3173, FOLIO 43, BOEK 3, BLAD 42605

Om met ons te communiceren, stellen we u verschillende contactmiddelen ter beschikking die we hieronder beschrijven:

 • Telefoon: 680411428
 • E-mail: CONSTANTINA@LOSPOZOSDELANIEVE.COM

Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en de EIGENAAR VAN DE WEB worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer ze worden gedaan via de post of een ander middel van de hierboven beschreven middelen.

2) GEBRUIKERS

De toegang tot en / of het gebruik van dit portaal van de EIGENAAR VAN DE WEB, maker van de site, schrijft de toestand van de GEBRUIKER toe, waaraan het, vanaf genoemde toegang en / of gebruik, de algemene gebruiksvoorwaarden accepteert die hier worden weerspiegeld. De bovengenoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

3) GEBRUIK VAN HET PORTAAL.

De website en zijn diensten zijn gratis en open toegang, maar de EIGENAAR VAN DE WEB voorwaarden het gebruik van sommige van de diensten die op zijn website worden aangeboden aan de voorafgaande invulling van het overeenkomstige formulier, om een gebruiker van het portaal te worden.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die aan de EIGENAAR VAN DE WEB worden meegedeeld en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van de EIGENAAR VAN DE WEB en deze niet te gebruiken voor, onder andere:

 1. Inhoud verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, verontschuldiging van terrorisme of, in het algemeen, in strijd is met de wet of de openbare orde.
 2. Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die fouten of schade aan de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de EIGENAAR VAN DE WEB of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren door het massale gebruik van de computerbronnen waarmee de EIGENAAR VAN DE WEB zijn diensten verleent.
 3. Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN DE WEB of derden en, indien van toepassing, informatie extraheren.
 4. De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR VAN DE WEB of derden schenden.
 5. Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsdiensten of een derde partij.
 6. Reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten, of het wettelijk is toegestaan.
 7. Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en communicatie te verzenden voor verkoop- of andere doeleinden, van commerciële aard zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming.